Aktualne
informacje
ZOBACZ:
 • NOWE ZALECENIA PRZESYŁANIA PRÓBEK DO BADAŃ
 • WAŻNA INFORMACJA STOSOWANIE TABEL EUCAST 2020
 • Wartości graniczne EUCAST wersja 9.0, 2019
 • Raport KORLD - Pałeczki Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy na terenie Polski w latach 2006-2018
 • Lista drobnoustrojów - potwierdzanie mechanizmów oporności od 1 maja 2019 roku
 • Definicje kategorii wrażliwości EUCAST 2019
 • Niepewność techniczna EUCAST 2019
 • Szczepy wytwarzające karbapenemazy - potwierdzanie
 • Dane EARS-Net 2019
 • UWAGA! Zmiana adresu mailowego KORLD
 • Wykrywanie karbapenemaz zalecenia 2017
 • Kontrola jakości 2019
 • Metoda dyfuzyjno-krążkowa EUCAST
 • Raport z występowania Enterobacteriaceae New Delhi w Polsce I-III kwartał 2017r.
 • Raport nt. występowania Klebsiella pneumoniae New Delhi w Polsce w I kwartale 2017 roku
 • Szybkie oznaczanie wrażliwości izolatów z posiewów krwi RAST
 • Test CIM - Metoda
 • Test CIM - interpretacja

 • KORLD
  Kontakt
  Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)
  Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
  Narodowy Instytut Leków


  ul. Chełmska 30/34
  00-725 Warszawa

  tel. +48 22 851 46 70
  fax. +48 22 841 29 49

  email: korld@nil.gov.pl
  Strona realizowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
  KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
  ©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany