Metody badawcze stosowane w KORLD

W diagnostyce referencyjnej KORLD stosuje procedury i metody zawarte w zakresie akredytacji nr AB 774 nr wydania 18 z dnia 15 stycznia 2021 oraz metody nieakredytowane.


Zakres akredytacji obejmuje następujące procedury i metody badawcze:

 1. Identyfikacja drobnoustrojów – procedura ZE/PB-01 wyd. 1 z dnia 15.05.2020
  Metody: hodowlana
  biochemiczna
  serologiczna
  mikroskopowa
 2. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów tlenowych i wymagających metodą dyfuzyjno-krążkową – procedura ZE/PB-02 wyd.1 z dnia 15.05.2020
 3. Wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki u drobnoustrojów tlenowych i wymagających metodą dyfuzyjno-krążkową – procedura ZE/PB-02 wyd.1 z dnia 15.05.2020
 4. Oznaczanie minimalnego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów tlenowych i wymagających (minimal inhibitory concentration, MIC) metodą pasków gradientowych – procedura ZE/PB-03 wyd. 1 z dnia 15.05.2020
 5. Oznaczanie minimalnego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów tlenowych i wymagających (minimal inhibitory concentration, MIC) metodą rozcieńczeń w bulionie – norma PN-EN ISO 20776-1:2007, procedura ZE/PB-04 wyd. 1 z dnia 15.05.2020
 6. Wykrywanie wytwarzania karbapenemaz przez pałeczki Enterobacterales, Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. metodą biochemiczną (test Carba NP i test CarbaAcineto NP) – procedura ZE/PB-05 wyd. 1 z dnia 15.05.2020
 7. Wykrywanie wytwarzania karbapenemaz przez pałeczki Enterobacterales, Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. metodą hodowlaną (test CIM) – procedura ZE/PB-06 wyd. 1 z dnia 15.05.2020

W KORLD stosowane są również nieakredytowane metody mikrobiologii molekularnej. Są to następujące metody:

 1. Metoda PCR wykrywania genów kodujących mechanizmy oporności na antybiotyki
 2. Metoda WGS sekwencjonowania genomowego
 3. Metoda MLST typowania molekularnego
 4. Metoda PFGE typowania molekularnego


W rutynowej diagnostyce referencyjnej stosowana jest metoda PCR wykrywania:

 1. genów kodujących karbapenemazy NDM, VIM, IMP, KPC, OXA-48, GES
 2. genów kodujących inne ß-laktamaz pałeczek Gram-ujemnych, np. ESBL
 3. genów kodujących plazmidową oporność na kolistynę
 4. genów kodujących fenotyp oporności VanA , VanB i VanC u enterokoków
 5. genów kodujących oporność na metycylinę u gronkowców