Metody badawcze stosowane w KORLD

W diagnostyce referencyjnej KORLD stosuje procedury i metody zawarte w zakresie akredytacji nr AB 774 nr wydania 18 z dnia 15 stycznia 2021 oraz metody nieakredytowane.


Zakres akredytacji obejmuje następujące procedury i metody badawcze:

  1. Identyfikacja drobnoustrojów – procedura ZE/PB-01 wyd. 1 z dnia 15.05.2020
    Metody: hodowlana
    biochemiczna
    serologiczna
    mikroskopowa
  2. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów tlenowych i wymagających metodą dyfuzyjno-krążkową – procedura ZE/PB-02 wyd.1 z dnia 15.05.2020
  3. Wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki u drobnoustrojów tlenowych i wymagających metodą dyfuzyjno-krążkową – procedura ZE/PB-02 wyd.1 z dnia 15.05.2020
  4. Oznaczanie minimalnego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów tlenowych i wymagających (minimal inhibitory concentration, MIC) metodą pasków gradientowych – procedura ZE/PB-03 wyd. 1 z dnia 15.05.2020
  5. Oznaczanie minimalnego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów tlenowych i wymagających (minimal inhibitory concentration, MIC) metodą rozcieńczeń w bulionie – norma PN-EN ISO 20776-1:2007, procedura ZE/PB-04 wyd. 1 z dnia 15.05.2020
  6. Wykrywanie wytwarzania karbapenemaz przez pałeczki Enterobacterales, Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. metodą biochemiczną (test Carba NP i test CarbaAcineto NP) – procedura ZE/PB-05 wyd. 1 z dnia 15.05.2020
  7. Wykrywanie wytwarzania karbapenemaz przez pałeczki Enterobacterales, Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. metodą hodowlaną (test CIM) – procedura ZE/PB-06 wyd. 1 z dnia 15.05.2020

W KORLD stosowane są również nieakredytowane metody mikrobiologii molekularnej. Są to następujące metody:

  1. Metoda PCR wykrywania genów kodujących mechanizmy oporności na antybiotyki
  2. Metoda WGS sekwencjonowania genomowego
  3. Metoda MLST typowania molekularnego
  4. Metoda PFGE typowania molekularnego


W rutynowej diagnostyce referencyjnej stosowana jest metoda PCR wykrywania:

  1. genów kodujących karbapenemazy NDM, VIM, IMP, KPC, OXA-48, GES
  2. genów kodujących inne ß-laktamaz pałeczek Gram-ujemnych, np. ESBL
  3. genów kodujących plazmidową oporność na kolistynę
  4. genów kodujących fenotyp oporności VanA , VanB i VanC u enterokoków
  5. genów kodujących oporność na metycylinę u gronkowców