Kursy specjalizacyjne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (DZ.U. 2017 poz. 1519) określa ramowy program, zakres, formy, sposób i standardy ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych. Zgodnie z § 5 tego rozporządzenia szkolenie specjalizacyjne, w tym kursy odbywane w ramach szkolenia specjalizacyjnego mogą być prowadzone przez akredytowane przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna.

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) przez wiele lat organizował kursy do specjalizacji z mikrobiologii dla diagnostów laboratoryjnych pt.:

 „Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności.”

Obecnie kurs ten może być organizowany jedynie we współpracy z uczelniami medycznymi, uprawnionymi do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych.

Jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne zainteresowane organizacją kursu we współpracy z KORLD są proszone o kontakt mailowy na adres: korld@nil.gov.pl lub telefoniczny 22 851 46 70.