Szkolenie ciągłe

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) opracowuje materiały edukacyjne oraz organizuje szkolenia i webinaria dostępne on-line z zakresu wiedzy o antybiotykach i oporności na antybiotyki oraz oznaczania lekowrażliwości i interpretacji wyników oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki.

W zakładce „Rekomendacje EUCAST” dostępne są dwa pliki prezentacji z materiałami edukacyjnymi do wykorzystania podczas szkoleń wewnętrznych w Państwa jednostkach:

W 2022 roku planowane są dwa bezpłatne warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych organizowane w ramach realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia i finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. W tej zakładce oraz na stronie internetowej NPOA: www.antybiotyki.edu.pl   będą publikowane informacje o terminach, tematyce i rejestracji na warsztaty.