Aktualne
informacje
ZOBACZ:
 • Tabele wartości granicznych EUCAST 2021
 • Metoda dyfuzyjno-krążkowa 2021
 • Stanowisko Zespołu Roboczego ds. EUCAST wersja 5.0, 2021
 • Zasady prezentowania wyników lekowrażliwości bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe - propozycje dla mikrobiologicznych laboratoriów diagnostycznych
 • Instrukcja pobierania próbek do badań referencyjnych w KORLD
 • Instrukcja wypełniania zlecenia badania referencyjnego w KORLD
 • Instrukcja pakowania i transportu próbek do KORLD
 • NOWE ZALECENIA PRZESYŁANIA PRÓBEK DO BADAŃ
 • Raport KORLD - Pałeczki Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy na terenie Polski w latach 2006-2018
 • Lista drobnoustrojów - potwierdzanie mechanizmów oporności od 1 maja 2019 roku
 • Definicje kategorii wrażliwości EUCAST 2019
 • Dane EARS-Net 2019
 • UWAGA! Zmiana adresu mailowego KORLD
 • Wykrywanie karbapenemaz zalecenia 2017

 • Informacje o KORLD
  Współpraca krajowa i międzynarodowa
  Współpraca krajowa:
  • Laboratoria mikrobiologiczne na terenie całej Polski
  • Inspekcja Sanitarna
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)
  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMICRO)
  • Uczelnie wyższe i instytuty naukowe

  Współpraca zagraniczna
  • ECDC
  • EARS-Net
  • SENTRY
  • Ośrodki referencyjne w krajach Unii Europejskiej
  Strona realizowana jest ze środków finansowych będšcych w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
  KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT Deklaracja Dostępności
  ©2007-2020 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany