Kontakt

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

tel. +48 22 851 46 70
fax. +48 22 841 29 49

email: korld@nil.gov.pl