Współpraca krajowa i zagraniczna

Współpraca krajowa:

 • Laboratoria mikrobiologiczne na terenie całej Polski
 • Inspekcja Sanitarna
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMICRO)
 • Uczelnie wyższe i instytuty naukowe

Współpraca zagraniczna

 • ECDC
 • EARS-Net
 • SENTRY
 • Ośrodki referencyjne w krajach Unii Europejskiej
 • WHO