Monitorowanie oporności na antybiotyki

Raporty KORLD

Pałeczki Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy (CPE)

Monitorowanie oporności na antybiotyki i zużycia antybiotyków przez WHO i ECDC

WHO prowadzi monitorowanie oporności na antybiotyki i zużycia antybiotyków w ramach programu GLASS – Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System. Więcej informacji o systemie GLASS oraz raporty z monitorowania można znaleźć tutaj: https://www.who.int/initiatives/glass 

Od wielu lat monitorowanie oporności na antybiotyki i zużycia antybiotyków w medycynie jest w Europie prowadzone przez Europejskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control).

W 2022 roku po raz pierwszy został opublikowany wspólny raport WHO i ECDC z monitorowania oporności na antybiotyki w Europie. Raport z danymi za 2020r. można pobrać tutaj:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ECDC-WHO-AMR-report.pdf

Raport z monitorowania zużycia antybiotyków w Europie w 2020r można pobrać tutaj:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ESAC-Net%20AER-2020-Antimicrobial-consumption-in-the-EU-EEA.pdf