Rekomendacje EUCAST

Tabele EUCAST

Tabele EUCAST wersja 13.1, 29-06-2023

Definicje EUCAST 2019

Obszar niepewności technicznej oznaczania lekowrażliwości ATU w rekomendacjach EUCAST

Sposób postępowania gdy brak klinicznych wartości granicznych EUCAST

wersje wcześniejsze:

Tabele wartości granicznych EUCAST – wersja 13.0, 2023

Tabele wartości granicznych EUCAST – wersja 12.0, 2022

Tabele wartości granicznych EUCAST – wersja 11.0, 2021


Metodyka i kontrola jakości

Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową, wersja 12.0, Styczeń 2024

Kontrola jakości wersja 14, 01-01-2024

wersje wcześniejsze:

Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową,
Wersja 11.0, Styczeń 2023

Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową
Wersja 10.0, Styczeń 2022

Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową
Wersja 9.0, Styczeń 2021

Kontrola jakości wersja 13.2, 29-06-2023

Rutynowa i rozszerzona wewnętrzna kontrola jakości dla oznaczania MIC i metody dyfuzyjno-krążkowej, wersja 13.0, obowiązuje od 01-01-2023

Rutynowa i rozszerzona wewnętrzna kontrola jakości dla oznaczania MIC i metody dyfuzyjno-krążkowej, wersja 12.0, obowiązuje od 01-01-2022

Rutynowa i rozszerzona wewnętrzna kontrola jakości dla oznaczania MIC i metody dyfuzyjno-krążkowej, wersja 11.0, obowiązuje od 01-01-2021


Metoda RAST

Szybka metoda badania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewem krwi.

Schemat-RAST

Metoda RAST wg EUCAST, wersja 4.0.

Tabele wartości EUCAST- metoda RAST, wersja 4.0.


Zalecenia ekspertów EUCAST


Często zadawane pytania