Warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych

W 2022 roku planowane są dwa bezpłatne warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych organizowane w ramach realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia i finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. W tej zakładce oraz na stronie internetowej NPOA: www.antybiotyki.edu.pl   będą publikowane informacje o terminach, tematyce i rejestracji na warsztaty.