Escherichia coli OXA-244 – ważne informacje

W dniu 12 lipca zostało rozesłane do Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych pismo w sprawie zidentyfikowania w województwie lubuskim Escherichia coli wytwarzającej karbapenemazę OXA-244, podobną do OXA-48. Szczepy E.coli zawierające OXA-244 mogą wykazywać obniżoną wrażliwość na meropenem i mogą być nadal klasyfikowane do kategorii „wrażliwy”.

Wykrywanie szczepów niosących OXA-244

Zastosowanie wartości granicznych kwalifikujących szczep do badania w kierunku obecności karbapenemaz (meropenem MIC >0,125 mg/L, średnica strefy dookoła krążka z meropenemem
10 µg <28 mm, lub ertapenem MIC >0,125 mg/L, średnica strefy dookoła krążka z ertapenemem 10 µg <25 mm) daje możliwość wykrycia szczepów OXA-244. Ze względu na wspomniane wyżej podobieństwo, szczepy OXA-244 będą także rozpoznawane jako OXA-48 w przypadku zastosowania szybkich testów diagnostycznych (metoda PCR, real-time PCR, immunochromatograficzne testy kasetkowe). W celu wykrycia szczepów OXA-244, badania przesiewowe na nosicielstwo należy wykonywać z zastosowaniem podłoży (np. selektywnych podłoży chromogennych), na których zgodnie z deklaracją producenta mogą rosnąć szczepy z karbapenemazą typu OXA.

Dodatkowe informacje zawarte są w  rekomendacjach KORLD wykrywania karbapenemaz z 2017r. https://korld.nil.gov.pl/rekomendacje/rekomendacje-korld/, oraz w dokumencie „Pałeczki Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy (CPE) – Epidemiologia, diagnostyka, leczenie i profilaktyka zakażeń, 2022” https://antybiotyki.edu.pl/rekomendacje/rekomendacje-diagnostyki-i-terapii-zakazen/ .

Badania referencyjne potwierdzenia E. coli OXA-244 w KORLD

KORLD wykonuje badania weryfikacji typu wytwarzanej karbapenemazy dla szczepów E. coli wytwarzających karbapenemazy, izolowanych z kolonizacji i z zakażeń. W celu wzmocnienia nadzoru nad rozprzestrzenianiem się E. coli OXA-244 w Polsce, uprzejmie proszę o przesyłanie do KORLD wszystkich szczepów E. coli izolowanych z kolonizacji i z zakażeń, podejrzanych o wytwarzanie lub wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48.  

pozdrawiam serdecznie

Dorota Żabicka