Cele i zakres działania

Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Cele i zakres działania Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) został powołany decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29.01.1997 roku (pismo nr PNN-01-80-EP/96) i działa w obrębie Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

W styczniu 2021 roku laboratorium KORLD uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, potwierdzoną wydaniem certyfikatu nr AB 774 i zakresu akredytacji nr wydania 18 z 15 stycznia 2021. Zakres akredytacji obejmuje wszystkie fenotypowe metody mikrobiologiczne stosowane w KORLD.

Celem działania KORLD jest:

 • Referencyjna diagnostyka mikrobiologiczna:
  • identyfikacja, oznaczanie lekowrażliwości oraz wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki w szczepach bakteryjnych pochodzących z poważnych zakażeń oraz sprawiających trudności diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów alarmowych (Enterobacterales, Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp.); aktualna lista szczepów przyjmowanych do badań jest publikowana na stronie internetowej  www.korld.nil.gov.pl
 • Monitorowanie rozprzestrzeniania się na obszarze Polski w środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym antybiotykoopornych szczepów bakterii, istotnych z punktu widzenia klinicznego i epidemiologicznego poprzez:
  • typowanie molekularne badanych szczepów dla celów epidemiologicznych
  • gromadzenie i analizę informacji na temat przypadków zakażeń wywoływanych przez szczepy oporne na antybiotyki
  • prowadzenie kolekcji szczepów antybiotykoopornych
  • gromadzenie i analizę danych dla potrzeb monitorowania oporności na antybiotyki w polskich, europejskich i światowych programach monitorowania, np. EARS-Net, WHO GLASS, CCRE, EUSCAPE
 • Edukacja i konsultacje:
  • opracowywanie aktualnych rekomendacji doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki
  • edukacja mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów w zakresie metod oznaczania lekowrażliwości i interpretacji wyników antybiogramów oraz analizy epidemiologicznej w ogniskach zakażeń
  • edukacja w zakresie wykrywania i interpretacji mechanizmów oporności na antybiotyki
  • konsultacje na temat metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie oporności na antybiotyki oraz metod wykrywania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się szczepów opornych na antybiotyki

 • Ekspertyzy dla podmiotów zewnętrznych:
  • ocena aktywności in vitro nowych antybiotyków
  • ekspertyzy aparatów i testów diagnostycznych pod kątem ich przydatności do oznaczania wrażliwości szczepów bakteryjnych na leki.

Badania prowadzone w KORLD są ważnym źródłem informacji przy opracowywaniu rekomendacji diagnostycznych, terapeutycznych i epidemiologicznych i są wykorzystywane w celu ochrony zdrowia publicznego przez:

 • diagnostów laboratoryjnych
 • klinicystów
 • instytucje zajmujące się polityką zdrowotną:
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Główny Inspektorat Sanitarny
  • Inspekcję Sanitarną, zarówno krajową jak i zagraniczną
  • Światową Organizację Zdrowia – WHO;
  • Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób – ECDC;
  • inne instytucje zajmujące się polityką zdrowotną.