Wykrywanie karbapenemaz – informacje

Informacja w sprawie przesyłania szczepów wytwarzających karbapenemazy


Szanowni Państwo ,

Od 1 sierpnia 2022 roku Krajowy Ośrodek Referencyjnym ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) wprowadza nową listę drobnoustrojów, dla których będą przeprowadzane badania potwierdzenia mechanizmów oporności. Zmiany dotyczą przede wszystkim pałeczek Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy, ponieważ w 2021 roku szczepy K. pneumoniae stanowiły około 93% wszystkich pałeczek Enterobacterales wytwarzających karabpenemazy potwierdzonych w KORLD, przy czym w około 50% przypadków były to szczepy izolowane z posiewów moczu. Wprowadzenie zmian w zestawie wykonywanych badań referencyjnych jest również związane z faktem, że w ostatnich latach wiele laboratoriów uzyskało możliwość potwierdzenia typu karbapenemazy we własnym zakresie oraz obserwuje się zgodność wyników uzyskiwanych w laboratoriach zzpitalnych z wynikami referencyjnymi.


Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2022 roku w KORLD będą wykonywane badania potwierdzenia mechanizmu oporności na karbapenemy u K. pneumoniae izolowanych z zakażeń, z wyjątkiem izolatów z posiewów moczu oraz u szczepów pozostałych gatunków pałeczek Enterobacterales z zakażeń i z kolonizacji. W okresie przejściowym do badań będą przyjmowane wszystkie szczepy K. pneumoniae wyizolowane z posiewów moczu, które zostały wysłane do KORLD do dnia 1 września 2022.


Badania potwierdzenia mechanizmu oporności na karbapenemy będą jak dotąd wykonywane dla szczepów z zakażeń i z kolonizacji należących do wszystkich gatunków pałeczek Enterobacterales, w tym K. pneumoniae, w przypadku gdy były one izolowane od pacjentów, którzy w ciągu ostatniego roku przebywali za granicą.


W celu zachowania możliwości oceny sytuacji epidemiologicznej rozprzestrzeniania się pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy w Polsce uprzejmie prosimy o przesyłanie wszystkich pierwszych izolatów z zakażeń inwazyjnych danego gatunku od danego pacjenta, także w przypadku gdy wytwarzanie określonego typu karbapenemazy zostało potwierdzone w lokalnym laboratorium. W przypadku wyizolowania od jednego pacjenta kilku szczepów z zakażeń np. z kilku butelek z posiewem krwi należy przesłać jeden (pierwszy) izolat. W przypadku izolacji w tym samym dniu szczepu z zakażenia i kolonizacji
należy przysłać szczep wyizolowany z zakażenia, a na ankiecie wpisać informację o wyizolowaniu od tego pacjenta także szczepu z kolonizacji.


Na stronie internetowej KORLD www.korld.edu.pl znajduje się aktualna lista szczepów przyjmowanych do badań referencyjnych w KORLD. W przypadku konieczności wykonania badań genetycznych podobieństwa szczepów izolowanych w ogniskach uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami KORLD tel.: 22 851 46 70.


Warszawa 26 lipca 2022 roku

Dorota Żabicka Kierownik KORLD